Nå er den her!

Klikk på bildet for å gå rett til bestillings-skjemaet

• 1200 sider, rikt illustrert med bilder og kart
• Bokverk for alle med interesse for Hurums historie
• Opplysninger helt i fra middelalderen. Dekker over 50 000 personer
• Slektshistorie med krysshenvisninger
• Slektshistorie fram til i dag på alle gårder som fortsatt er i drift
• Eiendomshistorie til Hurums gårdsbruk og husmannsplasser
• Forklaringer på gårds- og stedsnavn
• Faglig oppdatert framstilling av Hurums historie
• Forhistorisk tid i Hurum og arkeologiske funn