Etterlysning av rød granitt

Prosjekt Orografen har besluttet å gå videre med Fase 2 i prosjektet. Fase 2 består av å rekonstruere de murene som i 1997 ble revet.

Detalj av en av murene, før de ble revet i 1997.


De opprinnelige steinene er borte. Følgelig trenger vi tilsvarende steiner i rød Drammens granitt (også kalt «Hurum granitt»). Slike steiner ble brukt som grunnmurer på gamle hus/låver etc. Vi er på jakt etter sten med lengde på 30 til 100 cm, høyde på 10 til 50 cm og bredde 20 til 60 cm. Dersom du har slik stein på din eiendom – eller har opplysninger om slik tilgjengelig stein, blir vi svært takknemlige! Ta gjerne kontakt:
Fred A. Eek Koordinator Prosjekt Orografen Mobil 979 77 927,
E-post: fred@conseek.no