Nye hjemmesider

Historielaget har nå fått nye hjemmesider. Årsaken til at vi har fornyet sidene er flere. De nye er basert på WordPress – et webprogram som er av de enkleste å betjene. Det er veldig viktig at et slikt publiseringsverktøy betjenes av flere, slik at man ikke gjør seg avhengig av enkeltpersoner som blir de eneste som kan utføre endringer/legge til nytt stoff osv.

WordPress har også en fin, automatisert billedvisning – som gjør at du kan klikke på bilder i artiklene og få se disse større. Dette er hensiktsmessig om man ønsker å studere nærmere gamle klassebilder, for eksempel.

Ellers av nytt har vi lagt inn karttjenester under flere av kulturminnene, til glede for alle som trenger en nærmere stedsbeskrivelse av hvor disse finnes. Vi har også lagt inn et kontaktskjema, til benyttelse for beskjeder og forespørsler til historielaget.

Vi håper du vil finne de nye hjemmesidene våre informative – og vi kan love en mer dynamisk bruk av denne i fremtiden. God fornøyelse!