Norges eldste båtbyggere?

Knut Gransæther (89) fra dugnadsgjengen (t.v.) og båtbygger Tom Mjelde (87) med seilsnekka fra Filtvet
som nå bygges i Holmsbu. Foto: Sigbjørn Larsen/RHA

I Bukta i Holmsbu er to karer i ferd med å bygge en 20 fots seilsnekke etter tegning fra Filtvet Båtbyggeri. Her holder Hurum Historielags kystsamling til.
– Båtbyggeriet ble i sin tid opprettet etter initiativ av Hans Blichfeldt med det formål å samle maritim historie fra Hurum forteller Knut Gransæther, et av medlemmene i dugnadsgjengen.
– Vi leier hus her i Bukta, og har på dugnad satt opp et tilbygg for å kunne bygge og reparere småbåter. Siden vi har både en Holmsbupram og ei Knivsviksnekke i samlingen, bygges det nå en Filtvetbåt, opprinnelig konstruert av Torleif Larsen – som sammen med sin bror startet Filtvet Båtbyggeri i ca. 1890, og drev det til ca. 1950. Det var mange som bygde båter i Hurum, og brødrene Larsen var i toppklasse, og bygde blant andre også for Anker & Jensen i Vollen. De bygde prammer, seilbåter og motorbåter opp til 45 fot, forteller Gransæther.

Nå gjenoppstår en av Torleif Larsens båter i Bukta. Byggegjengen besto opprinnelig av Holger Svendberg, Stig Tulin og Tom Mjelde.
– Dessverre mistet vi Stig, som døde tidligere i år, og vi tapte dermed en ressursperson, sier Tom.

Tom Mjelde og Holger Svendberg fortsatte alene, og båten, som er klinkbygget, er nå ferdig bordet opp. Spanter er tilpasset og montert. Nå står skvettgangene for tur. Seilsnekka har antakelig vært en regattabåt, og den vil forhåpentligvis bli ferdig neste sommer.

Slik blir riggen på seilsnekka seende ut når den blir ferdig. Modell av Knut Gransæther. 
Foto: Sigbjørn Larsen/RHA

Unescos verdensarvliste

– Klinkbygging av båter har kommet på Unescos verdensarvliste, så vi bidrar til å holde et viktig håndverk i hevd, sier Tom Mjelde. Begge båtbyggerne er godt over 80 år, og må dermed være blant Norges eldste båtbyggere.

Dugnadsgjengen møtes hver onsdag. I tillegg til båtbyggerne er det 8-10 eldre herrer som driver med vedlikehold av båtsamlingen. På grunn av plassmangel i Bukta er deler av samlingen lagret på Tronstad. Der befinner også motorsamlingen seg – samt flere utstilte gjenstander.
– I båtsamlingen har vi motorsnekker, vadbåt og også en kombijolle, som ble bygget i stort antall på Engene i Sætre rundt 1959 – 60, forteller Knut.

Det sosiale er godt tatt vare på i dugnadsgjengen. Spøken og latteren sitter løst.

I båtsamlingen finner vi denne kombijolla fra båtbyggeriet Engene på Sætre. 70 mann jobbet med båtproduksjonen på Engene som foregikk på samlebånd. Det ble bygget over 4000 slike båter. Nå lever den videre som VG-jolla. Da plasten kom ble byggingen av trebåter lagt ned. Én av dem som jobbet ved båtbyggeriet på Engene er Knut Gransæther, som også bygget flere av båtmodellene i utstillingen. Foto: Sigbjørn Larsen/RHA.

Artikkelen er hentet fra RHA og publisert 14.07.22