Riktig God Påske!

Historielaget ønsker alle medlemmer og interesserte følgere en riktig god påske! Et godt turtips, for de som tilbringer påsken i vårt vakre Hurum, er Orografen på Ryggen (Verket). Her er det nå tilrettelagt med sittebenker og gjerde. Området er hugget og ligger solrikt til – med en fantastisk utsikt over innseilingen til Svelviksund.

En ny aktivitet i år er nemlig deltakelse i Verket og Bogen Velforening, der Historielaget ble invitert til å være med i en gruppe som har som mål å verne og bygge opp det som er igjen av forsvarsverket på Ryggen i sandtaket. Leder i Historielaget deltok i forberedende møter for å bevare den såkalte Orografen. En Orograf er en avstandsmåler som ble brukt til målangivelse av kystartilleriet. Prosjektet er nå i den fasen der oppbygging av området er under arbeid. Arvid Jensen fra Sætre er nå Historielagets representant i arbeidet med gjenreisingen av Orografen. Du kan lese mer om dette arbeidet ved å gå inn på www.verketogbogenvel.com

Protokoll fra Hurum historielags årsmøte 2017 er også publisert og kan leses i sin helhet her. Riktig god påske!

Registrering av kulturminner

2016 har, som vanlig, vært et begivenhetsrikt år når det gjelder registrering og funn av nye kulturminner i Hurum. I 2016 har vi registrert i alt fjorten slike. I Kirkebygda gjelder det plassene Gulløkka, Tuterløkka og Smedbråtan i Sundbyskauen. I Tronstadfjerdingen har vi oppsøkt Liltvetgata ved Liltvet, en navnløs plass under Ås, plassen Kleiva under Holm, Rugbråtan ved Ranvik lille, Dokketo ved Værby, og Roligheta på Haraldsfjellet. I Rødsbygda har vi vært ved Røskestad og to skogshyttetufter på skauen, og i Sandsbygda har vi vært ved plassene Kubakken og Midtskauen.

Gravrøys ved småbruket Lund i Rørvik.

Når vi går ut i felten har vi som regel forberedt oss gjennom å se på gamle kart og lese beskrivelser av hvor plassene skal ha ligget. Noen plasser har vært enkle å finne fram til, mens vi andre steder har strevd og leita i timesvis før vi har funnet spor etter bebyggelse.

Last ned hele artikkelen som PDF her.

Nye hjemmesider

Historielaget har nå fått nye hjemmesider. Årsaken til at vi har fornyet sidene er flere. De nye er basert på WordPress – et webprogram som er av de enkleste å betjene. Det er veldig viktig at et slikt publiseringsverktøy betjenes av flere, slik at man ikke gjør seg avhengig av enkeltpersoner som blir de eneste som kan utføre endringer/legge til nytt stoff osv.

WordPress har også en fin, automatisert billedvisning – som gjør at du kan klikke på bilder i artiklene og få se disse større. Dette er hensiktsmessig om man ønsker å studere nærmere gamle klassebilder, for eksempel.

Ellers av nytt har vi lagt inn karttjenester under flere av kulturminnene, til glede for alle som trenger en nærmere stedsbeskrivelse av hvor disse finnes. Vi har også lagt inn et kontaktskjema, til benyttelse for beskjeder og forespørsler til historielaget.

Vi håper du vil finne de nye hjemmesidene våre informative – og vi kan love en mer dynamisk bruk av denne i fremtiden. God fornøyelse!