Middelaldersk bryllupsbrev

I det Arnamagnæanske Institut i København oppbevares det seks middelalderbrev fra Hurum. Det eldste er fra 1317 og det yngste er datert 1482. Disse dokumentene kom sannsynligvis til Danmark allerede på 1700-tallet. Noen av dem ble kanskje sendt dit av sogneprest Andreas Mørch på begynnelsen av 1800-tallet.

Historielaget har nå bestilt og mottatt bilder av alle disse middelalderbrevene til bruk i gårds- og slektshistorien. Det synes vi er en stor begivenhet! Som en smakebit legger vi her ut et brev som ble skrevet den 9. oktober 1407 på Inglingstad. Denne dagen var to vaskeekte riddere, Agmund og Sigurd Bolt, gjester på gården i anledning bryllupet mellom Gudbrand Nikolasson og Gunhild Øysteinsdatter.

1) Brev om bryllup på Inglingstad datert 9. oktober 1407 (AM 83.19). Foto: Susanne Reitz/Arnamagnaænske Institut.

I middelalderen var ekteskapsinngåelse et privat kontraktsforhold, som sjelden ble fulgt av vielse i kirken. I denne kontrakten kan vi blant annet lese at Gunhild skulle få arve den beste senga på gården dersom Gudbrand døde før henne! Årsaken til at ridderen Agmund Bolt og broren hans Sigurd var med i bryllupet skyldtes nok at Gudbrand Nikolasson var Amunds venn. Han opptrer nemlig flere ganger som medbesegler av Agmunds brev. Agmund kom i besittelse av gården Tronstad en gang på 1390-tallet, og hadde på begynnelsen av 1400-tallet et stort jordegods i Hurum.

«Ollum monnum þæim sæm þettæ bref sea æder høyræ sændæ Ammunder ok Siugurder Bærdorssynir riddaræ q. g. ok sinæ kunniktgerande at aa sunnodagen nestæ firir væterneter aa xix are rikis okkars vyrduligs herræ Eiriks med gudz nadh Noregs konungs varom mit Jnglinghstodum j Hofs sokn a Hudrimum j brydlaupe Gudbrandzs Nicolissonar ok Gunildo Øysteinsdottor ok høyrdum aa at þau giordo kaupmalæ sin j millum. sua at helfningsfelagh skal væra þæiræ millum badæ j lauso ok fostu. lifuir ok Gunildæ Gudbrandzs lifue længer þa skal hon eigæ af vskifto oll sin jgangsklæde ok einæ sængh þa betzsto till er, ok þær med skall hon eigæ en af vskifto sex auræ booll j Eikæbergi j Sondinæ sokn mædan hon lifuir en sidan falle hon after till helfnings þæiræ erfuingium. jtem lifuir Gudbrander efter Gunildo þaa skall han eigæ af vskifto efter hona allæ fyrnæmfdæ giof bæde jord ok klæde efter þy skilorde som fyr segir. ok till sannynde settom mit okkor jncigle firir þettæ bref er giort var aa degi ok are sæm fyr segir».

Til alle de menn som ser eller hører dette brev sender ridderne Agmund og Sigurd Berdorssønner Guds og sin hilsen, kunngjørende at på søndagen nest før vinternettene i det 19. regjeringsåret til vår vyrdelige herre Eirik, med Guds nåde Norges konge, var vi på Inglingstad i Hovs sogn på Hurum i bryllupet til Gudbrand Nikolasson og Gunhild Øysteinsdatter, og vi hørte på at de gjorte avtale seg i mellom på den måten, at det skal være sameie dem i mellom, både i løst og fast. Og lever Gunhild lenger enn Gudbrand, da skal hun eie uskifta alle sine gangklær og ei seng, den beste som er til. Og dessuten skal hun eie uskifta seks øresbol i Eikeberg i Sande sogn mens hun lever, som siden etter henne faller til sameie til arvingene deres. Likeledes, lever Gudbrand etter Gunhild, da skal han eie uskifta etter henne alle de førnevnte gaver, både jord og klær, etter den avtale som før er nevnt. Og til sant vitnemål satte vi våre segl på dette brev, som ble gjort på den dag og i det år som før er nevnt.

Gården Inglingstad. Tekst og foto: Håvard Kilhavn