Åpne dager i sommer

Bygdesamlingen skal ha åpen dag 29. juni. Se program her.

Alle lørdager i juli er Kystsamlingen i Holmsbu åpen fra kl. 12.00 til 15.00.
Det er gratis adgang og åpent for alle. Det vises frem gjenstander knyttet til kysten, fiske, gamle båtmotorer og båter.

NB: Besøkende bes benytte parkeringen ved kirken – eller på torget, da det ikke er anledning til å parkere i Buktegata. Velkommen!

Sommeraktivitet på BygdesamlingenSommerprogram

Lørdag 17. juni fra kl.12.00 – 16.00 er det åpen dag på Bygdesamlingen.

Gratis omvisning på museet. Salg av kaffe og vafler, årbøker og gårds- og slektshistorie for Hurum. I Kvernhusdalen like ved kan man betrakte et laftet hus fra 1840, samt ei gammel smie. På den gamle saga blir det demonstrert hvordan planker ble sagd før.

Lørdag 22. juli fra kl.12.00 – 16.00 er det igjen en åpen dag på Bygdesamlingen. Gratis omvisning på museet. Salg av kaffe og vafler, årbøker og gårds- og slektshistorie for Hurum.

I Kvernhusdalen like ved kan dere få se et laftet hus fra 1840 og på den gamle saga vil det bli demonstrert hvordan planker ble sagd før.I den gamle smia vil smeden demonstrere smiekunsten for dere.

Orville Nordnes verdivurderer gamle gjenstander. (Foto: RHA)

Lørdag 26. august fra kl.12.00 – 16.00 er siste åpen-dag på Bygdesamlingen i år. Gratis omvisning på museet. Ta med eldre gjenstander for å få disse alders- og verdivurdert gratis av Orville Nordnes. Salg av kaffe og vafler, årbøker og gårds- og slektshistorie for Hurum. 

I Kvernhusdalen like ved kan dere få se et laftet hus fra 1840 og ei gammel smie. På den gamle saga blir det demonstrert hvordan planker ble sagd før.

Sommeraktivitet på Kystsamlingen i Holmsbu.

St. Hanskvelden fredag 23. juni på slippen i Holmsbu fra kl.18.00 til 21.00
Lokalet til Kystsamlingen holder åpent St. Hans kvelden. Holmsbu Mannskor og Fjordbandet kommer. Her kan det bli muligheter for grilling. Ta gjerne også med stol og selvsagt er det gratis adgang. Besøkende bes benytte parkeringen ved kirken – eller på torget, da det ikke er anledning til å parkere i Buktegata.

Kystsamlingens lokaler i Holmsbu (Foto: B. Heien)

Lørdagene den 8., 15., 22. og – 29. juli er Kystsamlingen i Holmsbu åpen fra kl. 12.00 til 15.00.
Gratis adgang og åpent for alle. Det vises frem gjenstander knyttet til kysten, fiske, gamle båtmotorer og båter. Besøkende bes benytte parkeringen ved kirken – eller på torget, da det ikke er anledning til å parkere i Buktegata.

Historielaget som 75-åring ble feiret

Det ble utnevnt 9 æresmedlemmer under jubileumsfesten. Fra venstre: Bjørn Gunnar Heien, Hans Mow Blichfeldt, Egil Sverre Hansen,  Arne Ingar Antonsen, Torunn Petrea Haug, Håvard Parathan Kilhavn, Erik Johan Bjune, Tale Marie Stokstad Eriksen og Svein Becken (Foto: Edgar Dehli).

Da Hurum Historielag ble stiftet i 1948 – altså for 75 år siden – falt disse ordene på Varden forsamlingshus: «Ja, karer – det er lett å starte en forening, men det er ikke alltid så lett å holde den i gang». Den bekymringen er gjort til skamme. Det var en oppegående og særdeles aktiv forening som feiret 75 år den 20. mai, skrev Røyken og Hurums Avis.

Jens Petter Blichfeldt, som bor på – og eier Tronstad gård, holdt et foredrag om storgårdens historie.
(Foto: Edgar Dehli)

Dagen startet med knallvær og jubileumsutstilling på Tronstad gård og i Kvernhusdalen like ved. Publikum og gjester hadde møtt opp i hopetall og et grovt anslag tilsa i overkant av 400 besøkende, noe som må være bortimot rekord.

Vår «egen» stortingsrepresentant; Else Marie Rødby (Sp) kastet glans over 75-åringen og kom med noen rosende ord om Historielaget. (Foto: Edgar Dehli)

Else Marie Rødby sa i sitt hyllnings-innlegg: «Dere samler verdifulle gjenstander og tar vare på dem, gjenreiser gamle bygg med en spesiell og verdifull historie samt arrangerer åpne dager for oss alle, slik at vi får se samlingene av gjenstander og installasjoner. Alt dette gjør dere gratis, noe som er utrolig verdifullt i seg selv. Spesielt er jeg glad for at dere har stått på for stedsnavnet Hurum og Hurumlandet i det siste. Etter kommunesammenslåingen sto plutselig ikke det veletablerte og viktige stedsnavnet Hurum igjen noe sted, kanskje med unntak av Hurum Kirke». Storbonden sjøl; Jens Petter Blichfeldt, holdt deretter et foredrag om historien til Tronstad gård.

Inne på museet ble det vist en utsiling med bilder av samtlige ordførere I Hurum kommune, og det gamle ordførerkjede til Hurum. Det var også en fotoutstilling med historiske bilder om Anton B. Nilsen som etablerte industri på Tofte.

Kystsamlingen viste fram Filtvetsnekka, Knivsviksnekka og Berntsensnekka samt Johansensnekka. I Kvernhusdalen ble det demonstrert deling av steinblokker med kiler og blekker som er en gammel teknikk. Den gamle gårdssaga ble også startet opp. I smia var det også anledning til å følge med på hvordan dette gikk for seg. Ivar Jørstad demonstrerte også hvordan bjelker tidligere ble formet med øks.

Festmiddag

Den store jubileumsdagen ble rundet av på Badehotellet i Holmsbu med en festmiddag for inviterte, aktive medlemmer og prominente gjester. Her var det dekket til 50 personer og menyen besto av blant annet Estragonstekt kalv med sesongens grønnsaker og Anna potet. Kveldens underholdning sto sangeren Berit Meland for, og hun avsluttet en minikonsert med et historisk prosjekt hun har frontet tidligere, nemlig «Hurumsangen».

Initiativet til å danne Hurum historielag ble i sin tid tatt av et arbeidsutvalg med den målsetting å få skrevet en moderne bygdebok for Hurum. Under et møte på Folkets Hus på Tofte 13. februar 1948, der over hundre personer møtte opp, ble Hurum Historielag dannet på forsamlingshuset Varden på Kana den 5. mai 1948. Historielagets første leder var Erling Brudal, med Reidar Wittussen som varaformann. Arbeidet med dette bokverket har pågått i 17 år, og de første 2 bindene av i alt 3 ble utgitt i år. Det siste bindet er også beregnet å skulle utkomme i 2023, slik at charteret for Historielagets hovedmålsetting langt på vei nå er oppnådd. Det skulle følgelig vanke en påskjønnelse til samtlige i redaksjonsgruppen for Gårds- og slektshistorien. De øvrige æresmedlemmene ble tildelt bevis for sitt aktive arbeid i historielaget i mange, mange år.

Utnevnelse av æresmedlemmer

Historielagets leder Sigmund Stokke og kveldens toastmaster Arne Hjorth. (Foto: Edgar Dehli)

– Nå skal vi gjøre noe vi aldri har gjort før, sa Sigmund Stokke, lederer av historielaget. Vi skal utnevne flere av historielagets medlemmer til æresmedlemmer. Etter blomsterseremonien og overrekkelse av æresbevis, tok toastmaster Arne Hjorth ordet og fortalte lederen at han ennå ikke kvalifiserte til æresmedlem, men overrakte en blomst likevel. Dette til stor latter fra en munter forsamling. Ti flasker med eplemost i fra Eplegården, med historielagets jubileumsetikett, ble trukket ut til heldige vinnere. Flaskene kan kanskje ble et verdifullt samleobjekt i fremtiden?

Åpen dag på Tronstad

Velkommen til åpen dag i Bygdesamlingen på Tronstad (arkivfoto)

Lørdag 20.08 fra kl. 12:00 – 16:00.

Vi inviterer til årets siste sommeråpne arrangement på Bygdesamlingen ved Tronstad gård. Ta en titt på gårdssaga, smia og snekkerverkstedet. Det er gratis adgang og salg av vafler og kaffe! Det vil også bli anledning til å kjøpe årbøker til en hyggelig penge (gode kampanjetilbud på tidligere årganger)! Årbøkene er novellesamlinger av historiske kapitler fra Hurums historie.

Grupper på over 10 personer kan avtale egen gruppeomvisning.
Ta kontakt med Tor (mobilnr.: 90825085) – eller Egil (mobilnr.: 92019589).

Det er tradisjonen tro anledning til å ta med eldre gjenstander for å få disse alders- og kanskje verdivurdert av Orville Nordnes.

Velkommen!

Orville Nordnes verdivurderer gamle gjenstander. (Foto: RHA)

Velkommen til åpne dager!

Hurum historielags bygdesamling på Tronstad gård.

Hurum historielags Bygdesamling holder åpent følgende lørdager i sommer:
14. mai, 18. juni, 23. juli og den 20. august.

Åpningstider er fra kl. 12:00 – 16:00.

Besøk også gårdssaga, smia og snekkerverkstedet. Det er gratis adgang, salg av vafler og kaffe! Det vil også bli anledning til å kjøpe årbøker til en hyggelig penge!

Grupper på over 10 personer kan avtale egen gruppeomvisning.
Ta kontakt med Tor (mobilnr.: 90825085) – eller Egil (mobilnr.: 92019589).

Den 20. august er det anledning til å ta med eldre gjenstander for å få disse alders- og kanskje verdivurdert av Orville Nordnes.

Orville Nordnes verdivurderer gamle gjenstander. (Foto: RHA)