Holmsbu kirke

Holmsbo kirke – fra 1905. «Holmsbo» er den gamle skrivemåten for stedet Holmsbu.

På oppfordring fra sogneprest C. Neumann ble det på 1870-tallet satt i gang en pengeinnsamling med det mål for øye å reise en kirke i Holmsbu. Eierne av Holm gård ga grunn til kirke og kirkegård, og i august 1886 begynte byggearbeidene etter Jacob Wilhelm Nordans tegninger.

I 1887 sto kirken, som er laftet av tømmer, ferdig med plass til 300 mennesker. Et lite kapell med bårehus ble reist i 1920. I 1950 var Holmsbu kirke moden for oppussing. Henrik Sørensen fikk med seg de andre Holmsbumalerene, som alle bidro til at kirken ble rikt utsmykket innvendig. Døpefonten i fajanse er utført av den italienske kunstneren Alberto Rosati. På sydsiden av kirken ble det reist et gravkapell i 1928. Innvendig ble dette dekorert i 2006 med veggmalerier av Rosatis datter; billedkunstneren Simonetta Saenger.

Les mer om kirken og arrangementsprogram her.

Holmsbo kirke – fotografert året 1900. (Askerbibliotekene)
Fra kapellet/bårehuset: Utsmykning av billedkunstneren Simonetta Saenger.
Detalj fra utsmykningen i kapellet/bårehuset.