Hurum kirke og Huitfeldt gravkapell

Hurum kirke er det eldste kirkebygget i Hurum. Den er fra ca. 1150 og ble viet Jomfru Maria.

Natten til annen juledag i 1686 ble kirken rammet av en stor brann som ødela det meste av inventaret. Gjenoppbyggingen av kirken bar preg av de nye reformatoriske tankene i kirken og den nye kirken ble betydelig mindre utsmykket.

Kirsten Røyem, enken etter Iver Huitfeldt, kjøpte kirken i 1724 og den var i hennes eie frem til hun døde i 1750. Prekestolen i kirken var en gave fra henne. Kirken ble kjøpt av menigheten i 1816. På 1950-tallet ble en stor restaurering av kirken gjennomført. Under arkeologiske utgravninger i koret i 1972 ble det funnet 33 mynter fra middelalderen. Hurum kirke er Huitfeldtslektens viktigste gravsted. Det var Kirsten Røyem som fikk bygget kapellet og Iver Huitfeldt hviler her.

Besøksadresse til kirken er:
Prestegårdsalléen 1, 3490 Klokkarstua

Les mer om Hurum kirke her.

Iver Huitfeldt, bygdas store sjøkrigshelt, reddet den dansk/norske krigsflåten, men døde samtidig i slaget ved Køge bugt mot svenskene i 1710.